Schedule

Origin Destination Sailing Day Receival Deadline Transit Time
Miami

Kingston

Fridays Thursday 3:00pm 3 Days
New York Kingston Wednesdays Fridays 3:00pm 7 Days
Toronto Kingston Fridays Wednesdays 12:00pm 14 Days
 
en English
X